باتری UPS
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
تجهیزات ارتباطات سازمانی
روتر و اکسس پوینت
مودم - روتر 3G و 4G و 5G
اتصالات شبکه